درسهای از قرآن

بروزترین وبلاگ "جواب های سوالات درسهای قرآنی"

درسهای از قرآن

بروزترین وبلاگ "جواب های سوالات درسهای قرآنی"

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درسهای از قرآن۹۷.۸.۱۷» ثبت شده است

1 ﺁﯾﻪ 21 ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ؟

1 ‏) ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ

2 ‏) ﺍﻟﮕﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ

3 ‏) ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ

-2 ﻗﺮﺁﻥ، ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

1 ‏) ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

2 ‏) ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

3 ‏) ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

-3 ﺩﺭ ﺁﯾﻪ 16 ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺮﯾﻢ، ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

1 ‏) ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ

2 ‏) ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮﻥ

3 ‏) ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ

-4 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ : ‏« ﺭَﺏِّ ﺯِﺩْﻧﻲ ﻋِﻠْﻤﺎ ‏» ؟

1 ‏) ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ

2 ‏) ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ

3 ‏) ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ

-5 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ، ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ؟

1 ‏) ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

2 ‏) ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ

3 ‏) ﺧﺪﺍ، ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ
جواب سولات ۲۱۳۱۳از طرف چپ خوانده می شود


موس زارعی
۱۸ آبان ۹۷ ، ۰۶:۵۶ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر